Vervoer Gevaarlijke Stoffen

ADR is de afkorting van de Franse titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: “Accord Européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route”. Per land gelden voorschriften met betrekking tot de bemanning, uitrusting van de wagens, constructie verpakking, et cetera.

Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt een specifieke benadering en kennis. Per land gelden speciale regels en mogelijkheden voor onze lijndiensten. Van Duuren kan u uitgebreid van nadere informatie voorzien.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan