Hectiek in de transportbranche

U heeft vast al eerder gelezen over de hectiek in de transportbranche. Door een combinatie van stijgende brandstof- en personeelskosten en grote druk op de beschikbare wagens, moeten we in onze branche momenteel alle zeilen bijzetten. Het gevolg van de ontwikkelingen, zo meldt Rabobank in haar recente ‘Transportupdate augustus 2018’, is dat het rendement van het wegtransport daalt. De prijsstijgingen zijn te laag om de stijging van de toegenomen kosten te dekken, waardoor de marges onder druk komen te staan. Ook weten ondernemers het personeelstekort nog onvoldoende door te berekenen in hogere prijzen, meldt het rapport, om te concluderen ‘Al met al doet de sector als geheel dus meer voor minder.’

De Transport Market Monitor (TMM) liet zien dat de prijsindex voor de branche in het tweede kwartaal van dit jaar 17,2% hoger uitkwam dan het eerste kwartaal. Zoals gezegd is de schaarste in beschikbare transportcapaciteit een van de factoren die de prijzen sterk omhoog stuwt. Volgens Transporeon, mede-samensteller van de Transport Markt Monitor, bevindt deze capaciteit zich op een historisch laag niveau.

Zojuist kwam ook het jaarlijkse onderzoek van Panteia/NEA uit naar de kostenontwikkeling in het vervoer. We komen hier binnenkort uitgebreider op terug. Het onderzoek meldt onder meer dat  Panteia/NEA voor 2019 een kostenstijging van 6,7% voor de loonkosten van rijdend personeel verwacht.

Al deze ontwikkelingen missen hun impact bepaald niet. Bij Van Duuren krijgen we met grote regelmaat berichten over collega-transporteurs die prijsstijgingen aankondigen. Twee weken geleden meldde Nieuwsblad Transport bijvoorbeeld dat DHL Express vanaf begin 2019 de tarieven voor pakketbezorging met 4,9% zal verhogen in Nederland.

Uiteraard volgen wij alle ontwikkelingen zeer nauwkeurig en beraden wij ons zorgvuldig op de juiste beslissingen die we nemen met betrekking tot onze eigen tarieven. Dat doen we ieder jaar, maar dit jaar is de dynamiek in de markt dermate groot dat zo’n zorgvuldige afweging belangrijker is dan ooit. Op korte termijn zullen we u hierover nader informeren.