Milieu

Wij beschouwen het als een plicht om het effect dat onze activiteiten op het milieu kunnen hebben, te volgen en te evalueren met onze partners. Binnen Van Duuren proberen wij voortdurend de verontreiniging van het milieu te vermijden en te verminderen, voor zover de technische en economische voorwaarden dit toelaten. Steeds meer klanten letten bij hun keus voor een logistiek dienstverlener nadrukkelijk op het milieu-aspect. Het werken aan een duurzame samenleving is voor veel ondernemers inmiddels een vast onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij Van Duuren uiten wij onze betrokkenheid bij het milieu onder meer door het inzetten van steeds schonere vrachtwagens en daar waar mogelijk elektrisch aangedreven busjes.

Kwaliteit

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteitsnorm is het op papier zetten van de beloftes die je als bedrijf doet. Deze beloftes beschrijven we in ons Kwaliteit Programma. Dit programma bevat onze missie en visie en beschrijft de continue verbeterprogramma’s die wij met onze klant, onze partner en onszelf afspreken. Tevens vind je in dit programma de continue roosters van de systeemtraining voor onze medewerkers terug. Wij vinden dat onze mensen continue getraind moeten worden om de beste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast hebben wij voor onszelf een aantal KPI’s vastgelegd welke wij periodiek monitoren.

Onderdeel van het programma is een volledige procesbeschrijvingen van onze dienstverlening en de rol die onze afdelingen – verkoop, planning en customer services – daarin hebben. Voor ons is dit programma overigens geen eindpunt voor kwaliteit, maar eerder een startpunt. Want in de dienstverlening naar de klant gaan wij verder. Dat betekent: de klant voorop stellen, iedere dag opnieuw. Dat betekent ook: korte lijnen, een persoonlijke relatie en échte betrokkenheid.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan