Nieuwe lijndienst Noord-Ierland

Op 1 januari 2021 liep de Brexit-gerelateerde overgangsperiode af en sindsdien wordt het Verenigd Koninkrijk (VK) niet meer als een EU-land beschouwd. Dit geldt ook voor wat betreft douane en btw.

Met betrekking tot Noord-Ierland is een bijzondere situatie ontstaan:
De douaneformaliteiten die gelden voor zendingen vanuit de EU naar Groot Brittannië en vice versa, gelden namelijk niet voor zendingen van en naar Noord-Ierland. Mits zendingen rechtstreeks vanuit de EU naar Ierland verzonden worden. Dit scheelt veel administratie, tijd en de heffing van douanerechten en/of invoer-btw.

Van Duuren heeft er daarom voor gekozen om een rechtstreekse groupage lijn te onderhouden vanaf Vianen  naar (noord-)Ierland. In het verleden gingen zendingen voor Noord-Ierland vaak via Groot-Brittannië en veel transporteurs kiezen nog steeds voor deze route. Wij vinden de nadelen van deze route sinds de ingang van Brexit veel te groot. Door gebruik te maken van onze directe lijndienst kan het leveren van en naar Noord-Ierland zonder belemmeringen doorgaan.

Wil je meer informatie over zendingen naar Noord-Ierland. Neem dan contact op met je vaste contactpersoon of bereik ons hier.