In de praktijk blijkt dat veel goederentransportrisico’s niet of niet voldoende door verladers zijn afgedekt met een adequate goederentransportverzekering. Ten onrechte wordt verondersteld dat goederen tijdens transport al verzekerd zijn. Dit is per definitie niet het geval. Bij wettelijke regelingen zoals CMR, Hague-Visby en Montreal gaat het niet om verzekeringen, maar om het definiëren van de spelregels in het vervoer, waaronder aansprakelijkheid.

Waarom een goederentransportverzekering?

Van alle vervoersbewegingen over de gehele wereld verloopt ruim 99% zonder problemen. Toch kunnen transportrisico’s groot zijn. Ondanks alle zorgvuldigheid blijft het risico van schade of vermissing bestaan. Goederen kunnen beschadigd raken of verloren gaan bij een verkeersongeval. Ook laad-losmanipulaties, brand, klimatologische invloeden en diefstal behoren tot de risico’s.

Schades die tijdens het transport ontstaan, zijn niet zomaar te verhalen op de vervoerder. De aansprakelijkheid van de vervoerder is beperkt en soms zelfs uitgesloten. Dit betekent dat schades of vermissing uw handelsverkeer ernstig kunnen verstoren. Een goederentransportverzekering dekt dit risico af. Bij een dergelijke verzekering wordt ongeacht de aansprakelijkheid volledige dekking verleend voor schade of verlies tijdens transport.

Van Duuren heeft altijd de juiste verzekering tegen een scherpe premie

Een juiste goederentransportverzekering is maatwerk. Van Duuren kan u hierbij adviseren en desgewenst uw verzekering regelen. Naast een scherpe premie kan dan bij onverhoopte schade snel tot afwikkeling worden overgegaan. Dat scheelt u een hoop administratieve rompslomp.

Vraag vrijblijvend meer informatie aan